Od redakcji O.pl

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,

z okazji jubileuszu 15-lecia O.pl – pierwszego polskiego internetowego medium poświęconego w całości kulturze – prezentujemy Państwu cykl „Rozmowy na 15-lecie O.pl” – serię wywiadów z najważniejszymi osobistościami polskiej kultury.

Inspiracją do powstania projektu była jedna z pierwszych idei przyświecających powstaniu Portalu. O.pl zarówno w wersji papierowej, jako „O Magazyn Kultury”, jak i elektronicznej – miał być przestrzenią tworzoną przy bezpośrednim udziale artystów. Po 15 latach czynnej działalności dziennikarskiej, opiniotwórczej oraz recenzenckiej chcemy nawiązać do tej pierwotnej idei, zapraszając właśnie artystów/twórców do rozmowy na temat kultury.

Celem projektu, poza oczywistą chęcią zaakcentowania ważnej dla Portalu rocznicy, jest refleksja na temat funkcjonowania i stanu polskiej kultury, determinowana indywidualnym doświadczeniem artystów. W związku z tym, że 15 ostatnich lat to niezaprzeczalnie gwałtowny rozwój nowych technologii i rewolucja w dostępie do informacji, w rozmowach nie mogło zabraknąć też próby oceny czy podsumowania tego przełomowego dla mediów okresu.

15 lat O.pl

15 lat O.pl

Wszystkim rozmówcom – wybitnym twórcom architektury, designu, filmu, fotografii, literatury, muzyki, sztuk wizualnych oraz teatru – postanowiliśmy zadać zestaw zbliżonych do siebie pytań, które wprowadzały ich niekiedy w dłuższe stany kontemplacji, poczucie zakłopotania, a czasem – w trakcie opowiadanych historii – wywoływały szczery uśmiech. Ta różnorodność reakcji ukazała wiele postaw oraz hierarchii wartości.

Rozmowy wychodziły poza formę wywiadu i stawały się prawdziwym inspirującym spotkaniem z drugim człowiekiem. Wiele słów, idei, spostrzeżeń, które zostały wypowiedziane, zachowamy w naszej pamięci – osobistym archiwum. Były również takie rozmowy, które zostały zarejestrowane, zapisane, ale czytelnikom nie będzie dane się z nimi zapoznać, mimo tego jak cenne i znaczące są dla kultury. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasi rozmówcy zdecydują się na ich upublicznienie.

Cykl „Rozmowy na 15-lecie O.pl” to spotkania z ludźmi kultury, różnymi osobowościami i spojrzeniami na rzeczywistość. Wszystkie wywiady składają się na głęboką refleksję nad rangą i bezcenną wartością polskiej kultury. Rozmowy, które prezentujemy Państwu, to również pewien sygnał, że pomimo wielu trudności (najczęściej finansowych) polska kultura nie tylko istnieje, ale też dąży do nieustannego rozwoju zarówno w sferze materialnej, jak i koncepcyjnej.

Z dniem pisania powyższego tekstu, zaproszenie do projektu „Rozmowy na 15-lecie O.pl” przyjęli i tym samym wywiadów udzieli nam: Krzysztof Ingarden, Ewa Kuryłowicz, Romuald Loegler, studio Chmara.Rosinke, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Andrzej Muszyński, Mariusz Szczygieł, Zygmunt Rytka, Krzysztof Zanussi, Tomasz Bagiński, Marek Lechki, Feliks Falk, Krzesimir Dębski, Renata Przemyk, Marek Fiedor, Honza Zamojski, Angelika Markul, Grzegorz Sztwiertnia, Marek Chlanda, Artur Tajber, Krzysztof Wodiczko, Krzysztof M. Bednarski, Katarzyna Kozyra, Romulad Kutera i Anna Kutera, Piotr Sieklucki, Gabriela Kulka, Zbigniew Namysłowski, Andrzej Jerzy Lech, Wincenty Dunikowski, Robert Konieczny, Nicholas Grospierre.

Nie jest to jeszcze ostateczna lista. Projekt nadal jest realizowany i przez najbliższe dwa miesiące na stronach „15 lat O.pl” będą pojawiać się nowe wywiady z zapraszanymi twórcami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim twórcom, którzy wzięli udział w projekcie „Rozmowy na 15-lecie O.pl”. Dziękujemy również tym, którzy jeszcze zechcą w nim uczestniczyć.

Życzymy Państwu, aby rozmowy z okazji 15-lecia O.pl były nie tylko interesującą lekturą, ale też każdorazowo wyjątkowym spotkaniem z inspirującą osobowością.

Zespół Redakcji O.pl Polskiego Portalu Kultury

ROZMOWY NA 15-LECIE O.PL

Teatr wymaga poświęcenia

Jan Klata

Jan Klata, fot. Jacek Poremba, fragment fotografii (źródło: dzięki uprzejmości Jana Klaty)

Teatr może być mechanizmem zmian

Sebastian Majewski

Sebastian Majewski, fot. Tomasz Duda (źródło: dzięki uprzejmości Sebastiana Majewskiego)

Nie urągać inteligencji widza

Paweł Łoziński

Paweł Łoziński (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Teatr jest organizmem spontanicznym

Krystian Lupa

Krystian Lupa, fot. K. Pałetko (źródło: dzięki uprzejmości Teatr Polskiego we Wrocławiu)

Design to sposób myślenia

Oskar Zięta

Oskar Zięta (dzięki uprzejmości projektanta)

Sztuka na usługach „Tyranodigitalusa”

Wincenty Dunikowski-Duniko

Wincenty Dunikowski-Duniko, portret, dzięki uprzejmości artysty

Zagłębiać się w piękną materię, którą jest muzyka

Marek Napiórkowski

Marek Napiórkowski, fot. Rafał Masłow (źródło: mat. prasowe)

Kultura potrzebuje mecenasa

Kazimierz Kutz

Kazimierz Kutz, fot. Zbigniew Sawicz (dzięki uprzejmości artysty)

Zauważyć potrzeby wcześniej niezauważone

Malafor

Duet Malafor czyli Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski (dzięki uprzejmości projektantów)

Promować polską kulturę jako markę na świecie

Włodek Pawlik

Włodek Pawlik (źródło: mat. prasowe)

Obserwuję raczej regres niż progres

Antoni Libera

Antoni Libera (dzięki uprzejmości pisarza)

Wiele patentów na teatr

Artur Tyszkiewicz

Artur Tyszkiewicz, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie)

Ku świadomości klasycznego działania

Wojciech Plewiński

Na zdjęciu: Wojciech Plewiński, fot. Grażyna Makary, dzięki uprzejmości artysty

Sztuka - progresywny element rozwoju cywilizacji

Tomasz Dobiszewski

Tomek Dobiszewski, Fiksacje, projekt eyetracking, fot. Łukasz Matulewski (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Mamy tendencje, aby wyżej cenić to, co stamtąd

Andrzej Smolik

Andrzej Smolik, fot. Ania Głuszko-Smolik (źródło: mat. prasowe)

Współczesna sztuka zapomina o odbiorcy

Jerzy Stuhr

„Obywatel”, reż. Jerzy Stuhr, fotografia z planu zdjęciowego (źródło: materiały dystrybutora/ITI Cinema)

Prawdziwe talenty wyłaniają się same

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka, fot. Andrzej Tyszko (źródło: mat. prasowe)

Muzyka jest ilustracją do życia

Michał Urbaniak

Michał Urbaniak (źródło: mat. prasowe)

Teatr musi być krytyczny wobec świata

Wojciech Klemm

Wojciech Klemm, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Wojciecha Klemma)

Czekam na pokolenie, które da mi popalić

Mikołaj Trzaska

Mikołaj Trzaska, fot. Krzysztof Penarski (źródło: dzięki uprzejmości Mikołaja Trzaski)

Gdy jest łatwo, powstają wydmuszki

Robert Gliński

Robert Gliński (z materiałów Teatru Powszechnego w Warszawie)

Z tęsknoty za technikami anachronicznymi

Katarzyna Majak

Na zdjęciu: Katarzyna Majak, dzięki uprzejmości Katarzyny Majak

Nie ma dobrej ani złej sztuki

Marta Deskur

Na zdjęciu: Marta Deskur, fot. Ewelina Stechnij, dzięki uprzejmości artystki

Akt myśli jest aktem sztuki

Ewa Partum

Na zdjęciu: Ewa Partum, dzięki uprzejmości artystki

Design zaostrza kontury rzeczywistości

Marek Cecuła

Marek Cecuła (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Uwznioślić ten paskudny, mały byt

Jakub Szczęsny

Jakub Szczęsny, fot. Piotr Maciaszek (źródło: dzięki uprzejmości J. Szczęsnego)

Dostrzec niedostrzegalne

Anna Kutera

Anna Kutera, „Forum Humanum”, 2012, dzięki uprzejmości artystki

Obudzić w człowieku poetę

Ewa Kuryłowicz

Ewa Kuryłowicz (dzięki uprzejmości Kuryłowicz & Associates)

Poznać siebie i swoje inności

Robert Kuśmirowski

Na zdjęciu: Robert Kuśmirowski, dzięki uprzejmości artysty

Brak miejsca dla klasyków współczesności

Jan Pamuła

Na zdjęciu: Jan Pamuła, fot. Mateusz Bednarz, dzięki uprzejmości artysty