Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu: Cielesne kontinuum, kuratorka: Lena Wicherkiewicz, 04.07.-03.08.2014 r.

Od 4 lipca w Galerii Sztuki Wozownia prezentowana jest ekspozycja zatytułowana Cielesne kontinuum, której kuratorką jest Lena Wicherkiewicz. Swoje prace wystawiają: Dorota Buczkowska, Tatiana Czekalska + Leszek Golec, Magdalena Moskwa, Basia Sokołowska oraz Izabela Żółcińska. Projekt ten to także, jak twierdzi kuratorka, „kontinuum wizualno-literackie”. Wystawie towarzyszy katalog, w którym zamieszczono m.in. krótkie biogramy artystów, zapisy ich rozmów z kuratorką oraz zdjęcia wybranych prac[1].

Rysunki i obiekty Izabeli Żółcińskiej, „Cielesne kontinuum”, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2014, fot. Kazimierz Napiórkowski (źródło: dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Wozownia)

Rysunki i obiekty Izabeli Żółcińskiej, „Cielesne kontinuum”, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2014, fot. Kazimierz Napiórkowski (źródło: dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Wozownia)

Wystawa w Wozowni nawiązuje do ekspozycji, którą prezentowano w galerii 13 muz w Szczecinie. Cielesne kontinuum w toruńskim wydaniu zajmuje przestrzeń dużej sali na parterze. Prace poszczególnych artystów zostały zgrupowane i wydzielone ściankami. Powstało pięć mniejszych ekspozycji w ramach jednej wystawy – oddzielonych, ale i pozostających ze sobą w dialogu. W każdej z nich dokonywana jest interpretacja tematu cielesności. Aranżacja ekspozycji w formie „wystaw w wystawie” sprzyja podkreślaniu indywidualności twórców – są to autorzy posługujący się odmiennymi środkami, przedstawiciele różnych środowisk artystycznych.

Sensualność i odbiór sensoryczny to motor działania Doroty Buczkowskiej. Na wystawie prezentowane są jej obrazy wykonane techniką olejną na płótnie, należące do serii Łaskotanie podniebienia. Ten dwuznaczny tytuł prac może wywoływać, jak stwierdza artystka, przyjemne lub nieprzyjemne skojarzenia. Odbiorca ma zatem większe pole do interpretacji. Prace „łaskoczą” szczególnie za pomocą koloru i światła. Mimo abstrakcyjnej formy, widoczne są odniesienia do ciała, ujętego jak w obrazie z kamery termowizyjnej, a więc podkreślającego jego temperaturę, tkankę, życie. Artystka skupia się na eksponowaniu właściwości materiału, często wzbogaca obraz o nowe wartości poprzez stosowanie eksperymentalnych technik – na przykład dzieła wykonane za pomocą kosmetyków otrzymują zapach i połysk. Niestety prace te nie są prezentowane na ekspozycji. Szkoda, bo wydaje się, że interesująco podkreśliłyby ideę wystawy.

Tatiana Czekalska + Leszek Golec, „IMPLANT IHS (Insect Home System)”, „Cielesne kontinuum”, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2014, fot. Kazimierz Napiórkowski (źródło: dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Wozownia)

Tatiana Czekalska + Leszek Golec, „IMPLANT IHS (Insect Home System)”, „Cielesne kontinuum”, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2014, fot. Kazimierz Napiórkowski (źródło: dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Wozownia)

Zagadnienie podejmowane przez duet artystyczny: Tatianę Czekalską i Leszka Golca, można nazwać cielesnością pozagatunkową. Ich prace przybierają biologiczną formę, są czyste i powściągliwe w wyrazie. W ramach Cielesnego kontinuum eksponowana jest realizacja IMPLANT IHS (Insect Home System), opatrzona odautorskim komentarzem: „Concept wytwornego wnętrza – pomieszczenia dla żywych, drobnych, ruchomych, czujących istot, które w tym życiu otrzymały niekorzystne ciało owada”. IMPLANT IHS to model wygodnego mieszkania dla owada. Kształtem przypomina muszlę ślimaka. Oszczędność formy została podkreślona kolorem. Nieskazitelna biel obiektu wskazuje na jego luksus i zachęca do „zamieszkania”. Odbiorcy mogą odczuwać jednak pewien niedosyt, nie ma bowiem możliwości oglądania wnętrza obiektu – zostało ono zarezerwowane dla owadziego „lokatora”. Realizacja ta ujawnia empatię artystów, współodczuwanie ze światem zwierząt, mówi także o istocie ich działań, ukierunkowanych na duchowość, związanych z zagadnieniem reinkarnacji. Traktują oni ciało jako „opakowanie” dla ducha. Sztuka duetu Czekalska + Golec wiąże się ściśle z ich życiem – są aktywistami na rzecz praw zwierząt.

Podczas gdy dla duetu Czekalska + Golec ciało jest opakowaniem, dla Magdaleny Moskwy jest „puszką dla ducha, formą relikwiarza”. Podejmując motyw ciała, artystka ma na celu ukazanie „warstwy psychicznej i stanów emocjonalnych” człowieka. Poświęca wiele uwagi cielesności, gdyż jak stwierdza, „łatwiej jest nawiązać relację z odbiorcą na poziomie ciała”. Artystka stara się „odczarować” ciało i związane z nim mity, określić co jest odpychające, a co nie, próbuje dokonać przewartościowania. Dąży do wyrażenia istoty człowieka poprzez ukazywanie fragmentów jego ciała. Na toruńskiej wystawie prezentowane są obiekty, które przypominają żywe tkanki – za pomocą malarskich metod odwzorowane zostały otwory, rany, uszkodzenia ciała. Obiekty mają haptyczny charakter. Jedna z prac otrzymała charakterystyczną dla artystki oprawę wotywną, jej elementy zostały umieszczone na tle nawiązującym do bielizny ołtarzowej bądź stołowej. Moskwa, absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru PWSSP w Łodzi, nadal eksploruje medium, jakim jest tkanina. Na wystawie prezentuje jeden ze swych „gorsetów” przeszytych haftem maszynowym, w ten sposób zwracając uwagę na funkcję ubrania jako „drugiej skóry”. Gorset kojarzy się jednak również z czymś ściśle przylegającym do ciała, krępującym ruchy, niewygodnym; sztywna konstrukcja zmusza do przyjęcia określonej postawy, dopasowania się. „Mini wystawa” Magdaleny Moskwy jest jednym z najciekawszych ogniw składających się na Cielesne kontinuum – przykuwa uwagę odbiorcy i skłania do zajęcia konkretnego stanowiska wobec prezentowanego problemu.

Praca Magdaleny Moskwy, „Cielesne kontinuum”, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2014, fot. Kazimierz Napiórkowski (źródło: dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Wozownia)

Praca Magdaleny Moskwy, „Cielesne kontinuum”, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2014, fot. Kazimierz Napiórkowski (źródło: dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Wozownia)

Równie ciekawa jest przestrzeń, w której zaprezentowane zostały prace Izabeli Żółcińskiej, także zainspirowane ubraniem. Stworzyła ona niezwykłe obiekty zwane „koszulami kapilarnymi”, w których koszule stają się organizmami o pulsującej strukturze – dzięki wyszytym na tkaninach wzorom sieci naczyń krwionośnych stwarzają one wrażenie żywych. Ta żywotność podkreślana jest przez odmienność wzorów krwioobiegu na materiale, czerwień kapilarnych sieci wskazuje na pulsowanie. Występuje tu silna zależność pomiędzy cielesnością a kolorem oraz ciałem człowieka a tkaniną. Artystka od kilku lat realizuje projekty skupione na autorskim systemie kapilarnym, przekłada go na inne media, na przykład rysunek. Wydaje się jednak, że znacznie bardziej nowatorskie są jej obiekty. To w nich dokonuje się aplikacja cielesności w obszar nieożywionej materii.

Prace Basi Sokołowskiej kierują z powrotem ku przyrodzie ożywionej. Przekonują, że „rośliny mają ciała”. W swoich fotografiach i rysunkach artystka przedstawia je jako tętniące życiem, uważa, że „cielesność dotyczy wszystkiego, jest przejawem organiczności w życiu”. Na szczególną uwagę zasługują cztery zdjęcia z cyklu The Terror of Being Alive. Na jasnym, wyabstrahowanym tle umieszczono dwie uschnięte szypułki roślin. Sposób ich zakomponowania sugeruje ruch, żywotność. Zdają się prowadzić ze sobą interakcję, niemal tańczyć ze sobą. Tytuł dzieła wskazuje jednak na bardziej dramatyczny przekaz tych fotografii. Wizualnie odmienna jest praca zatytułowana Krwiste rośliny. Ma ona formę zielnika przewiązanego wstążką, w którym rośliny zostały narysowane intensywnym, czerwonym kolorem. Wspólnym mianownikiem dla omawianych prac jest ukrycie pod niepozorną formą przekazu o opresyjnym charakterze.

Rysunki i fotografie Basi Sokołowskiej, „Cielesne kontinuum”, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2014, fot. Kazimierz Napiórkowski (źródło: dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Wozownia)

Rysunki i fotografie Basi Sokołowskiej, „Cielesne kontinuum”, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2014, fot. Kazimierz Napiórkowski (źródło: dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Wozownia)

Podsumowując, ekspozycja Cielesne kontinuum to zbiór odmiennych ujęć cielesności. Od ciała człowieka, poprzez świat roślin i zwierząt, aż po skupienie na materii nieożywionej. Dla podkreślenia odmienności wizji artystów, sala galerii została podzielona na pięć części. Każdy z nich otrzymał zatem własną, wyabstrahowaną z całości przestrzeń. Uwagę odbiorcy przyciągają szczególnie koszule kapilarne Izabeli Żółcińskiej oraz tkanki wykonane przez Magdalenę Moskwę. Współodczuwanie ze światem roślin oddają natomiast prace Basi Sokołowskiej, chociaż wydaje się, że dobór prac spowodował, iż jej prezentacja jest mało spójna. Z kolei obrazy olejne Doroty Buczkowskiej „łaskoczą” nasze zmysły i podkreślają sensualność całej wystawy, zachęcają do zapoznania się z jej pozostałymi dziełami, szczególnie tymi tworzonymi za pomocą kosmetyków. W przypadku duetu Czekalska + Golec odbiorca czuje pewien niedosyt – choć ogląda wyrafinowaną, zewnętrzną formę pracy, nie może wejść do „wytwornego wnętrza”.

Co oczywiste, wystawa wpisuje się w popularne w sztuce współczesnej zainteresowanie ciałem i cielesnością. W tym kontekście jest bardzo aktualna, pozostaje bowiem w łączności z takimi tendencjami sztuki współczesnej, jak sztuka feministyczna czy bio art. Odwołując się do tematu cielesności, artyści wiążą swoją sztukę z życiem, skupiają się na relacji z odbiorcą, która zachodzi łatwiej właśnie „na poziomie ciała”. Innowacyjność projektu polega jednak na podejmowaniu tego zagadnienia bez ukazywania ciała ludzkiego, przez co poszerza się pole interpretacji. Z tego powodu Cielesne kontinuum „otwiera przestrzeń współpracy. Współodczuwania i współbycia. Nasłuchiwania. Zachęca do prowadzenia, inicjowania refleksji. (…) Inspiruje do patrzenia i ujmowania zjawisk w kategoriach relacji. Jest źródłem tożsamości rodzącej się przez współdziałanie”.

  1. Wszystkie cytaty wykorzystane w recenzji pochodzą ze wspomnianego katalogu: Cielesne kontinuum, kat. wyst., red. L. Wicherkiewicz, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2014.

Dodaj komentarz


Artykuły

Rozmowy

Czytelnia

Wydarzenia

Wyspiański. Nieznany

Od 16 stycznia do 5 maja 2019 roku

Stanisław Wyspiański, Zadumana. Życie. tygodnik ilustrowany, literacko-artystyczny, Rok 2, 1898, nr 50

Prawem naszym – zmartwychwstanie

Od 11 grudnia 2018 roku do 24 marca 2019 roku

Pierwodruk "Było to pod Jeną" Walerego Przyborowskiego, Warszawa 1904; ZNiO (źródło: materiały prasowe organizatora)

11. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia

Od 8 do 16 grudnia 2018 roku

11. Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia (źródło:materiały prasowe organizatora)

Veronica Taussig. Red Black and Yellow

Od 14 grudnia 2018 roku do 3 lutego 2019 roku

Veronica Taussig, fot. Urszula Tarasiewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Janusz Mielczarek – W poszukiwaniu różnych stanów piękna

Od 16 grudnia 2018 roku do 20 stycznia 2019 roku

Janusz Mielczarek, fot. Tomasz Sętowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Mańczyński. Malarstwo. 50 lat pracy twórczej

Od 14 grudnia 2018 roku do 24 lutego 2019 roku

„Przystanek IV”, 1984/1985, olej, płyta pilśniowa, Fot. Marcin Kucewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marcin Płonka. Topiel

Od 7 grudnia 2018 do 11 lutego 2019 roku

Marcin Płonka, „Topiel”, Muzeum Współczesne we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Concejo. Concetto

Od 6 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku

Joanna Concejo, „Studnia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grupa Krakowska 1932–1937

Od 2 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku

„Kompozycja”, Bolesław Stawiński, ok. 1934, fot. Wojciech Rogowicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego

Od 28 listopada 2018 roku do 22 kwietnia 2019 roku

„Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

więcej wydarzeń
U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR