Wyzwanie: przetrwać

Zbigniew Namysłowski

Agnieszka Wnękowicz-Smenżyk: Jakie wydarzenie bądź wydarzenia w ciągu ostatnich lat najsilniej Pana zdaniem wpłynęły na obecny obraz polskiej kultury?

Zbigniew Namysłowski: Niestety same negatywne. W szkołach wcielenie przedmiotu muzyka do jednego przedmiotu „sztuka”. Nie ma nauczycieli potrafiących uczyć dzieci muzyki, plastyki itp.

Po pierwsze: nałożenie 23% VATu na wydarzenia artystyczne. Po drugie: likwidacja 50 % kosztów uzyskania podatku po przekroczeniu progu 85 tys. złotych. Po trzecie: niejasny przebieg konkursów na dyrektorów teatrów państwowych.

Zbigniew Namysłowski (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Zbigniew Namysłowski (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Kto według Pana najsilniej zapisał się w historii polskiej sceny muzycznej?

Fryderyk Chopin.

Czy w historii polskiej muzyki jest jakieś wydarzenie, które w Pana odczuciu zostało niesłusznie pominięte lub niezauważone przez krytykę?

Krytyka wydarzeń artystycznych  nie interesuje mnie i nie dotyczy.

Czemu służy dziś muzyka? Jaka jest jej największa wartość dla współczesnego człowieka?

Muzyka nie mieści się w kategoriach użytkowych. Od zawsze, jak każda sztuka, należy do subiektywnych potrzeb duchowych.

Jakie zjawiska mają obecnie największy wpływ na kształt polskiej sceny muzycznej?

Komercjalizacja mediów. Wpływ korporacji na kreowanie programów i play-list we wszystkich mediach RTV.

Co wyróżnia naszą muzykę na tle innych krajów? Z jakich osiągnięć możemy być dumni?

Polska  muzyka komercyjna nie wyróżnia się niczym na tle muzyki światowej. Naszą wyjątkowość stanowią nurty niszowe (jazz, folk/etno, i inne tzw. alternatywne).

Postępujący w ostatnich dwóch dekadach rozwój nowych technologii to rewolucja w dostępie do informacji, a tym samym dynamiczny rozwój mediów. Jaką rolę odgrywają dzisiaj media w kształtowaniu kultury?

Media są kreatorem gustów masowych.

W jaki sposób w ciągu ostatnich lat zmieniło się postrzeganie muzyki przez odbiorcę? Czy i jak nowe technologie wpływają na jej odbiór?

Natłok informacji sprawia, że odbiorca znieczula się na sztukę.

Rozwój nowych technologii to także istotne zmiany w podejściu samych artystów do muzyki. Czy dostrzega Pana owe zmiany w swojej pracy artystycznej?

Wszelkie elektroniczne gadżety nigdy nie zastąpią muzyki wykonywanej na instrumentach akustycznych.

W jaki sposób, Pana zdaniem, rozwój nowych technologii wpłynął na obecny stan polskiej kultury?

Komputer bardzo ułatwia komponowanie i aranżowanie muzyki.

Czego w dzisiejszych czasach najbardziej potrzebuje polska scena muzyczna?

Wspierania artystów niekomercyjnych.

A jakie wyzwania stoją przed naszą sceną muzyczną w najbliższych latach?

Przetrwać.

ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI (1939) – kompozytor, saksofonista jazzowy, multiinstrumentalista. Naukę gry na fortepianie, a później na wiolonczeli pobierał w szkołach muzycznych Krakowa i Warszawy. Grą na wiolonczeli zadebiutował w 1957 roku w Klubie Studenckim Hybrydy i na Festiwalu Muzyki Jazzowej w Sopocie. Zafascynowany jazzem tradycyjnym grał na puzonie w polskich zespołach dixielandowych (m. in. jako lider zespołu Modern Dixielanders). Później odkrył jazz nowoczesny i rozpoczął karierę saksofonisty. Koncertował na festiwalach i trasach we wszystkich krajach Europy oraz m. in. w USA, Kanadzie, Indiach, Australii, Afryce oraz na Kubie. Nagrał około 30 płyt autorskich w tym wiele za granicą. Płyty Winobranie i Kuyaviak Goes Funky stały się przebojami jazzowymi oraz zostały uznane płytami wszechczasów w polskim jazzie. Jest kompozytorem wielu utworów inspirowanych folklorem.

Dodaj komentarz

ROZMOWY NA 15-LECIE O.PL

Teatr wymaga poświęcenia

Jan Klata

Jan Klata, fot. Jacek Poremba, fragment fotografii (źródło: dzięki uprzejmości Jana Klaty)

Teatr może być mechanizmem zmian

Sebastian Majewski

Sebastian Majewski, fot. Tomasz Duda (źródło: dzięki uprzejmości Sebastiana Majewskiego)

Nie urągać inteligencji widza

Paweł Łoziński

Paweł Łoziński (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Teatr jest organizmem spontanicznym

Krystian Lupa

Krystian Lupa, fot. K. Pałetko (źródło: dzięki uprzejmości Teatr Polskiego we Wrocławiu)

Design to sposób myślenia

Oskar Zięta

Oskar Zięta (dzięki uprzejmości projektanta)

Sztuka na usługach „Tyranodigitalusa”

Wincenty Dunikowski-Duniko

Wincenty Dunikowski-Duniko, portret, dzięki uprzejmości artysty

Zagłębiać się w piękną materię, którą jest muzyka

Marek Napiórkowski

Marek Napiórkowski, fot. Rafał Masłow (źródło: mat. prasowe)

Kultura potrzebuje mecenasa

Kazimierz Kutz

Kazimierz Kutz, fot. Zbigniew Sawicz (dzięki uprzejmości artysty)

Zauważyć potrzeby wcześniej niezauważone

Malafor

Duet Malafor czyli Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski (dzięki uprzejmości projektantów)

Promować polską kulturę jako markę na świecie

Włodek Pawlik

Włodek Pawlik (źródło: mat. prasowe)

Obserwuję raczej regres niż progres

Antoni Libera

Antoni Libera (dzięki uprzejmości pisarza)

Wiele patentów na teatr

Artur Tyszkiewicz

Artur Tyszkiewicz, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie)

Ku świadomości klasycznego działania

Wojciech Plewiński

Na zdjęciu: Wojciech Plewiński, fot. Grażyna Makary, dzięki uprzejmości artysty

Sztuka - progresywny element rozwoju cywilizacji

Tomasz Dobiszewski

Tomek Dobiszewski, Fiksacje, projekt eyetracking, fot. Łukasz Matulewski (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Mamy tendencje, aby wyżej cenić to, co stamtąd

Andrzej Smolik

Andrzej Smolik, fot. Ania Głuszko-Smolik (źródło: mat. prasowe)

Współczesna sztuka zapomina o odbiorcy

Jerzy Stuhr

„Obywatel”, reż. Jerzy Stuhr, fotografia z planu zdjęciowego (źródło: materiały dystrybutora/ITI Cinema)

Prawdziwe talenty wyłaniają się same

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka, fot. Andrzej Tyszko (źródło: mat. prasowe)

Muzyka jest ilustracją do życia

Michał Urbaniak

Michał Urbaniak (źródło: mat. prasowe)

Teatr musi być krytyczny wobec świata

Wojciech Klemm

Wojciech Klemm, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Wojciecha Klemma)

Czekam na pokolenie, które da mi popalić

Mikołaj Trzaska

Mikołaj Trzaska, fot. Krzysztof Penarski (źródło: dzięki uprzejmości Mikołaja Trzaski)

Gdy jest łatwo, powstają wydmuszki

Robert Gliński

Robert Gliński (z materiałów Teatru Powszechnego w Warszawie)

Z tęsknoty za technikami anachronicznymi

Katarzyna Majak

Na zdjęciu: Katarzyna Majak, dzięki uprzejmości Katarzyny Majak

Nie ma dobrej ani złej sztuki

Marta Deskur

Na zdjęciu: Marta Deskur, fot. Ewelina Stechnij, dzięki uprzejmości artystki

Akt myśli jest aktem sztuki

Ewa Partum

Na zdjęciu: Ewa Partum, dzięki uprzejmości artystki

Design zaostrza kontury rzeczywistości

Marek Cecuła

Marek Cecuła (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Uwznioślić ten paskudny, mały byt

Jakub Szczęsny

Jakub Szczęsny, fot. Piotr Maciaszek (źródło: dzięki uprzejmości J. Szczęsnego)

Dostrzec niedostrzegalne

Anna Kutera

Anna Kutera, „Forum Humanum”, 2012, dzięki uprzejmości artystki

Obudzić w człowieku poetę

Ewa Kuryłowicz

Ewa Kuryłowicz (dzięki uprzejmości Kuryłowicz & Associates)

Poznać siebie i swoje inności

Robert Kuśmirowski

Na zdjęciu: Robert Kuśmirowski, dzięki uprzejmości artysty

Brak miejsca dla klasyków współczesności

Jan Pamuła

Na zdjęciu: Jan Pamuła, fot. Mateusz Bednarz, dzięki uprzejmości artysty