Nie ma dobrej ani złej sztuki

Marta Deskur

Katarzyna Kowalska: Jakie wydarzenie w ciągu ostatnich lat najsilniej wpłynęło na obraz polskiej kultury?

Marta Deskur: Z pogranicza kultury muzyczno-performatywnej to twórczość Cezarego Tomaszewskiego, a w sztukach wizualnych – wyjazd kilku polskich artystek i artystów do Indii na zaproszenie Jana Simona i konsekwencje tej podróży.

Na zdjęciu: Marta Deskur, fot. Ewelina Stechnij, dzięki uprzejmości artystki

Na zdjęciu: Marta Deskur, fot. Ewelina Stechnij, dzięki uprzejmości artystki

Kto, według Pani, odegrał znaczącą rolę w polskiej sztuce?

Artystki kilku pokoleń. Począwszy od Katarzyny Kobro, poprzez Zofie Stryjeńską, Alinę Szapocznikow, Ewę Partum, Natalię LL, Marię Pinińską-Bereś, a kończąc na kilku współczesnych.

Czy w polskiej historii sztuki jest wydarzenie, które według Pani niesłusznie zostało pominięte lub niezauważone przez krytykę?

Jest cała masa zjawisk, wydarzeń, działań, za mało zauważalnych. Powodem może być „prowincjonalny lobbing” i zbyt powolne wychodzenie z ery seksistowskiej.

Czemu służy dziś sztuka? Jaka jest jej największa wartość dla współczesnego człowieka?

Sztuka służy ścisłemu gronu ekspertów i jej miłośnikom do różnorodnych badań i analiz. Nie ma dobrej czy złej sztuki – sztuka jest, albo jej nie ma. Ważny jest każdy szczegół i kontekst, do jakiego się odnosi, a dzisiaj, przede wszystkim jej charakter badawczy.

 Jakie zjawiska mają obecnie największy wpływ na kształt sztuk wizualnych w Polsce?

Dziwna polityka kulturalna i lobbowanie przez wpływowe instytucje wedle własnych interesów.

Co wyróżnia naszą sztukę na tle innych krajów? Z jakich osiągnięć na polu sztuk wizualnych możemy być dumni?

Myślę, że dzisiaj nic jej szczególnie nie wyróżnia i chyba nie o to w sztuce chodzi. Sztuka powinna być indywidualna, a nie krajowa. Są silne tendencje promocji jednego rodzaju sztuki i w elicie mamy kilku „bohaterów”. Natomiast możemy być dumni z działań i twórczości poza elitarnej.

Postępujący w ostatnich dwóch dekadach rozwój nowych technologii to rewolucja w dostępie do informacji, a tym samym dynamiczny rozwój mediów. Jaką rolę odgrywają dzisiaj media w kształtowaniu kultury?

Dostęp do informacji i do dezinformacji – kwestia wyboru. Media to krzykliwy „mecenat” z epoki sienkiewiczowskiej – „ogniem i mieczem, byle się działo”. Sztuką jest wybór z pośród wielu koncepcji i propozycji.

W jaki sposób w ciągu ostatnich lat zmieniło się postrzeganie sztuki przez odbiorcę? Czy nowe technologie pozytywnie wpływają na jej odbiór, czy też stanowią zagrożenie?

Odbiorców jest dwóch. Pierwszy to eksperci i sami twórcy, a drugim odbiorcą jest ten, który „nie odbiera”. Technologie nie mają z tym nic wspólnego – są tylko narzędziem. Dostęp na wszystkie wystawy sztuki i nauki powinien być całkowicie bezpłatny.

Rozwój nowych technologii to także istotne zmiany w podejściu samych artystów do sztuki. Czy dostrzega Pani owe zmiany w swojej pracy artystycznej?

Jeśli film, fotografia i komputer to nowe technologie – to dostrzegam zmiany. Dawniej się nie ruszało, było malowane pigmentami i twórcy „mówili” tylko o tym, o czym chciał usłyszeć odbiorca. Dziś może być ruchome, malowane światłem, wolą i umysłem i „mówi się” o wszystkim, bez względu na światopogląd odbiorcy – postęp rodzi postęp.

W jaki sposób, Pani zdaniem, rozwój nowych technologii wpłynął na obecną kondycję polskiej kultury?

Obecność i rozwój sztuki multimedialnej, intermedialnej i interaktywnej. Dojrzewa ona na bardzo fachowym gruncie – na sztuce konceptualnej i performatywnej. Proponuję zaglądnąć do archiwum fundacji WRO we Wrocławiu i porozmawiać z Ryszardem W. Kluszczyńskim.

Czego w dzisiejszych czasach najbardziej potrzebuje polska sztuka?

Wielości  i różnorodności – poszerzenia pola w propagowaniu i wyborach. Zmian systemowych w obrębie polityki społecznej.

Jakie wyzwania stoją przed polską sceną artystyczną na najbliższe lata?

Więcej kultury w instytucjach kultury – lepsza komunikacja, mniej zaściankowości.

Dziękuję za rozmowę.

MARTA DESKUR (1962) – artystka sztuk wizualnych. Zajmuje się fotografią i sztuką wideo, a we wczesnym okresie twórczości realizowała prace malarskie. Jest absolwentką Ecole des Beaux-Art w Aix-en-Provence (1983-88). Związana z Galerią Starmach i Galerią Le Guern. Bohaterami jednych z pierwszych cykli fotograficznych Marty Deskur są dzieci – „Dziewczynki-komety” (1995) i „Human clear” (1996). W 1999 roku temat rodziny artystka rozwinęła w duży, narastający w czasie cykl fotograficzny z wykorzystaniem wideo i dźwięku, zatytułowany „Rodzina”. W 2002 roku powstała praca „Dziewice” składająca się z siedmiu light-boxów przedstawiających nagie, ciężarne kobiety obdarzone twarzą Marty Deskur. Specjalnie dla Galerii Arsenał w Białymstoku w 2007 roku artystka zrealizowała pracę pt. „Opowieści zwięzłe”, gdzie zainspirowana książką Michela Houellebecqa „Cząstki elementarne” podjęła temat metafizyki czasu i śmierci. Marta Deskur otrzymała wiele stypendiów, m.in. Artist in residence w Escuela de Deseno, Altos de Chavon, Dominikana (1992), Künstlerdorf Schoppingen, Niemcy (2000). W latach 2002-2003 była rezydentką Morris Kunstforderung w Künstlerhaus Bethanien w Berlinie. Mieszka i pracuje w Paryżu oraz w Krakowie.

Dodaj komentarz

ROZMOWY NA 15-LECIE O.PL

Teatr wymaga poświęcenia

Jan Klata

Jan Klata, fot. Jacek Poremba, fragment fotografii (źródło: dzięki uprzejmości Jana Klaty)

Teatr może być mechanizmem zmian

Sebastian Majewski

Sebastian Majewski, fot. Tomasz Duda (źródło: dzięki uprzejmości Sebastiana Majewskiego)

Nie urągać inteligencji widza

Paweł Łoziński

Paweł Łoziński (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Teatr jest organizmem spontanicznym

Krystian Lupa

Krystian Lupa, fot. K. Pałetko (źródło: dzięki uprzejmości Teatr Polskiego we Wrocławiu)

Design to sposób myślenia

Oskar Zięta

Oskar Zięta (dzięki uprzejmości projektanta)

Sztuka na usługach „Tyranodigitalusa”

Wincenty Dunikowski-Duniko

Wincenty Dunikowski-Duniko, portret, dzięki uprzejmości artysty

Zagłębiać się w piękną materię, którą jest muzyka

Marek Napiórkowski

Marek Napiórkowski, fot. Rafał Masłow (źródło: mat. prasowe)

Kultura potrzebuje mecenasa

Kazimierz Kutz

Kazimierz Kutz, fot. Zbigniew Sawicz (dzięki uprzejmości artysty)

Zauważyć potrzeby wcześniej niezauważone

Malafor

Duet Malafor czyli Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski (dzięki uprzejmości projektantów)

Promować polską kulturę jako markę na świecie

Włodek Pawlik

Włodek Pawlik (źródło: mat. prasowe)

Obserwuję raczej regres niż progres

Antoni Libera

Antoni Libera (dzięki uprzejmości pisarza)

Wiele patentów na teatr

Artur Tyszkiewicz

Artur Tyszkiewicz, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie)

Ku świadomości klasycznego działania

Wojciech Plewiński

Na zdjęciu: Wojciech Plewiński, fot. Grażyna Makary, dzięki uprzejmości artysty

Sztuka - progresywny element rozwoju cywilizacji

Tomasz Dobiszewski

Tomek Dobiszewski, Fiksacje, projekt eyetracking, fot. Łukasz Matulewski (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Mamy tendencje, aby wyżej cenić to, co stamtąd

Andrzej Smolik

Andrzej Smolik, fot. Ania Głuszko-Smolik (źródło: mat. prasowe)

Współczesna sztuka zapomina o odbiorcy

Jerzy Stuhr

„Obywatel”, reż. Jerzy Stuhr, fotografia z planu zdjęciowego (źródło: materiały dystrybutora/ITI Cinema)

Prawdziwe talenty wyłaniają się same

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka, fot. Andrzej Tyszko (źródło: mat. prasowe)

Muzyka jest ilustracją do życia

Michał Urbaniak

Michał Urbaniak (źródło: mat. prasowe)

Teatr musi być krytyczny wobec świata

Wojciech Klemm

Wojciech Klemm, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Wojciecha Klemma)

Czekam na pokolenie, które da mi popalić

Mikołaj Trzaska

Mikołaj Trzaska, fot. Krzysztof Penarski (źródło: dzięki uprzejmości Mikołaja Trzaski)

Gdy jest łatwo, powstają wydmuszki

Robert Gliński

Robert Gliński (z materiałów Teatru Powszechnego w Warszawie)

Z tęsknoty za technikami anachronicznymi

Katarzyna Majak

Na zdjęciu: Katarzyna Majak, dzięki uprzejmości Katarzyny Majak

Nie ma dobrej ani złej sztuki

Marta Deskur

Na zdjęciu: Marta Deskur, fot. Ewelina Stechnij, dzięki uprzejmości artystki

Akt myśli jest aktem sztuki

Ewa Partum

Na zdjęciu: Ewa Partum, dzięki uprzejmości artystki

Design zaostrza kontury rzeczywistości

Marek Cecuła

Marek Cecuła (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Uwznioślić ten paskudny, mały byt

Jakub Szczęsny

Jakub Szczęsny, fot. Piotr Maciaszek (źródło: dzięki uprzejmości J. Szczęsnego)

Dostrzec niedostrzegalne

Anna Kutera

Anna Kutera, „Forum Humanum”, 2012, dzięki uprzejmości artystki

Obudzić w człowieku poetę

Ewa Kuryłowicz

Ewa Kuryłowicz (dzięki uprzejmości Kuryłowicz & Associates)

Poznać siebie i swoje inności

Robert Kuśmirowski

Na zdjęciu: Robert Kuśmirowski, dzięki uprzejmości artysty

Brak miejsca dla klasyków współczesności

Jan Pamuła

Na zdjęciu: Jan Pamuła, fot. Mateusz Bednarz, dzięki uprzejmości artysty