Design zaostrza kontury rzeczywistości

Marek Cecuła

Ewa Zielińska: Jakie wydarzenie w ciągu ostatnich lat najsilniej wpłynęło na obraz polskiej kultury?

Marek Cecuła: Ilość i jakość festiwali oraz wydarzeń związanych z designem, szczególnie zasięg i poziom Łódź Design Festival. Dało nam to zaszczytne miejsce na mapie światowego ruchu design.

Marek Cecuła (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Marek Cecuła (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Kto, według Pana, odegrał znaczącą rolę w polskim designie?

Kuratorzy i organizatorzy wystaw którzy w ostatnich latach wypromowali polski design w prestiżowych instytucjach i wystawach na całym świecie. Dużym czynnikiem jest działalność Zamku Cieszynskiego pod dyrekcja pni Ewy Gołębiowskiej oraz Instytutu Adama Mickiewicza.

Czemu służy dziś design? Jaka jest jego największa wartość dla współczesnego człowieka?

Dzisiejszy design zaokrągla kanty i zaostrza kontury naszej rzeczywistości. Dla człowieka: powstaje nowa kultura materialna i budowanie relacji pomiędzy obiektem a człowiekiem.

Jakie zjawiska mają obecnie największy wpływ na kształt designu?

Wymiana informacji i demokratyzacja designu.

Co wyróżnia polski design na tle innych krajów? Z jakich osiągnięć w tej dziedzinie możemy być dumni?

Nie ma dziś tak dużej różnicy pomiędzy nami a innymi. Może tylko bezpośredniość w materiałach i szczypta humoru w przekazie.

Postępujący w ostatnich dwóch dekadach rozwój nowych technologii to rewolucja w dostępie do informacji, a tym samym dynamiczny rozwój mediów. Jaką rolę odgrywają dzisiaj media w kształtowaniu kultury?

Media to koło dynamiczne napędzające zainteresowanie społeczeństwa nowym nadchodzącym światem, jest to jednak obosieczny miecz. Raz, że wprowadza pragnienie i pożądanie za nowa rzeczą, która niekoniecznie jest nam potrzebna, a drugie, że ta konsumpcja daje pole i rozwój nowej kreatywnej produkcji oraz napędza ekonomię designu.

W jaki sposób w ciągu ostatnich lat zmieniło się postrzeganie designu przez odbiorcę? Czy nowe technologie pozytywnie wpływają na jego odbiór, czy też stanowią zagrożenie?

Proces oswajania się z nową warstwą designu trwa już od kilku lat i robi swoje, lecz niekoniecznie odnajdujemy go w polskich domach. Nasz przemysł dopiero zaczyna brać pod uwagę design jako element niezbędny przy produkcji i powoli otwiera możliwości współpracy. Natomiast rośnie fascynacja i kultowość designu, co tworzy sztuczną falę elitarności, nie zawsze popartą dobrym wzornictwem i jego szerokim zastosowaniem.

Rozwój nowych technologii to także istotne zmiany w podejściu samych artystów do sztuki. Czy dostrzega Pan owe zmiany w swojej pracy?

W obecnych warunkach zanikają granice pomiędzy sztuka, designem a nawet rzemiosłem. Tworzy to nowy szeroki teren, gdzie kreatywność wszystkich mediów daje lepsze warunki, by przesuwać się pomiędzy materiałami, procesami i koncepcjami. Buduje się świeża warstwa produktów bazujących bez ograniczenia pomiędzy technologią, produkcją i przeznaczeniem.

W jaki sposób, Pana zdaniem, rozwój nowych technologii wpłynął na obecną kondycję polskiej kultury?

Kultura może się obejść bez szczególnej technologii, natomiast technologia nie może rozwijać się bez kultury.

Czego w dzisiejszych czasach najbardziej potrzebuje polski design?

Jak wszystko inne, ekonomia jest krytycznym czynnikiem w rozwoju designu, tworzy to warunki, w których progres wzornictwa musi być poparty przez społeczeństwo, które go chce, pożąda i gotowe jest go wspierać.

Jakie wyzwania stoją przed designem na najbliższe lata?

Podnieść standardy naszego życia we wszystkich kategoriach i wymiarach.

Dziękuję za rozmowę.

MAREK CECUŁA (1944) – artysta ceramik, projektant. Należy do twórców związanych z nurtem Odrodzenia Rzemiosła (Craft Revival), który w USA w ostatnich latach przeciwstawił się skomercjalizowanej produkcji masowej. Twórczości Cecuły towarzyszą różne stylistyki – od fascynacji tradycyjną porcelaną japońską, przez inspirację Bauhausem i radziecką awangardą do dekonstrukcji. Od początku 2013 roku jest dyrektorem artystycznym Ćmielów Design Studio.

Dodaj komentarz

ROZMOWY NA 15-LECIE O.PL

Teatr wymaga poświęcenia

Jan Klata

Jan Klata, fot. Jacek Poremba, fragment fotografii (źródło: dzięki uprzejmości Jana Klaty)

Teatr może być mechanizmem zmian

Sebastian Majewski

Sebastian Majewski, fot. Tomasz Duda (źródło: dzięki uprzejmości Sebastiana Majewskiego)

Nie urągać inteligencji widza

Paweł Łoziński

Paweł Łoziński (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Teatr jest organizmem spontanicznym

Krystian Lupa

Krystian Lupa, fot. K. Pałetko (źródło: dzięki uprzejmości Teatr Polskiego we Wrocławiu)

Design to sposób myślenia

Oskar Zięta

Oskar Zięta (dzięki uprzejmości projektanta)

Sztuka na usługach „Tyranodigitalusa”

Wincenty Dunikowski-Duniko

Wincenty Dunikowski-Duniko, portret, dzięki uprzejmości artysty

Zagłębiać się w piękną materię, którą jest muzyka

Marek Napiórkowski

Marek Napiórkowski, fot. Rafał Masłow (źródło: mat. prasowe)

Kultura potrzebuje mecenasa

Kazimierz Kutz

Kazimierz Kutz, fot. Zbigniew Sawicz (dzięki uprzejmości artysty)

Zauważyć potrzeby wcześniej niezauważone

Malafor

Duet Malafor czyli Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski (dzięki uprzejmości projektantów)

Promować polską kulturę jako markę na świecie

Włodek Pawlik

Włodek Pawlik (źródło: mat. prasowe)

Obserwuję raczej regres niż progres

Antoni Libera

Antoni Libera (dzięki uprzejmości pisarza)

Wiele patentów na teatr

Artur Tyszkiewicz

Artur Tyszkiewicz, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie)

Ku świadomości klasycznego działania

Wojciech Plewiński

Na zdjęciu: Wojciech Plewiński, fot. Grażyna Makary, dzięki uprzejmości artysty

Sztuka - progresywny element rozwoju cywilizacji

Tomasz Dobiszewski

Tomek Dobiszewski, Fiksacje, projekt eyetracking, fot. Łukasz Matulewski (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Mamy tendencje, aby wyżej cenić to, co stamtąd

Andrzej Smolik

Andrzej Smolik, fot. Ania Głuszko-Smolik (źródło: mat. prasowe)

Współczesna sztuka zapomina o odbiorcy

Jerzy Stuhr

„Obywatel”, reż. Jerzy Stuhr, fotografia z planu zdjęciowego (źródło: materiały dystrybutora/ITI Cinema)

Prawdziwe talenty wyłaniają się same

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka, fot. Andrzej Tyszko (źródło: mat. prasowe)

Muzyka jest ilustracją do życia

Michał Urbaniak

Michał Urbaniak (źródło: mat. prasowe)

Teatr musi być krytyczny wobec świata

Wojciech Klemm

Wojciech Klemm, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Wojciecha Klemma)

Czekam na pokolenie, które da mi popalić

Mikołaj Trzaska

Mikołaj Trzaska, fot. Krzysztof Penarski (źródło: dzięki uprzejmości Mikołaja Trzaski)

Gdy jest łatwo, powstają wydmuszki

Robert Gliński

Robert Gliński (z materiałów Teatru Powszechnego w Warszawie)

Z tęsknoty za technikami anachronicznymi

Katarzyna Majak

Na zdjęciu: Katarzyna Majak, dzięki uprzejmości Katarzyny Majak

Nie ma dobrej ani złej sztuki

Marta Deskur

Na zdjęciu: Marta Deskur, fot. Ewelina Stechnij, dzięki uprzejmości artystki

Akt myśli jest aktem sztuki

Ewa Partum

Na zdjęciu: Ewa Partum, dzięki uprzejmości artystki

Design zaostrza kontury rzeczywistości

Marek Cecuła

Marek Cecuła (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Uwznioślić ten paskudny, mały byt

Jakub Szczęsny

Jakub Szczęsny, fot. Piotr Maciaszek (źródło: dzięki uprzejmości J. Szczęsnego)

Dostrzec niedostrzegalne

Anna Kutera

Anna Kutera, „Forum Humanum”, 2012, dzięki uprzejmości artystki

Obudzić w człowieku poetę

Ewa Kuryłowicz

Ewa Kuryłowicz (dzięki uprzejmości Kuryłowicz & Associates)

Poznać siebie i swoje inności

Robert Kuśmirowski

Na zdjęciu: Robert Kuśmirowski, dzięki uprzejmości artysty

Brak miejsca dla klasyków współczesności

Jan Pamuła

Na zdjęciu: Jan Pamuła, fot. Mateusz Bednarz, dzięki uprzejmości artysty