Tworzyć, aby być wolnym

Kamil Kuskowski

Katarzyna Kowalska: Jakie wydarzenie w ciągu ostatnich lat najsilniej wpłynęło na obraz polskiej kultury?

Kamil Kuskowski: Myślę, że silny wpływ miała duża aktywność inicjatyw niepublicznych, galerii prywatnych powstających z potrzeby budowania rynku sztuki w Polsce, szczególnie widoczne jest to w większych ośrodkach takich jak Warszawa, Poznań czy Kraków. Myślę, że takim impulsem, który ma szansę wpłynąć na obraz kultury, jest jej niezależność. Im bardziej coś jest niezależne, tym bardziej stymuluje rynek sztuki. Warto także zwrócić uwagę na działalność dużych instytucji publicznych, takich jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi czy Muzeum Współczesne we Wrocławiu. Są dwie drogi wzbogacające sztukę, a jedną z nich są galerie prywatne nie tylko promujące, ale też stymulujące powstawanie dobrej sztuki.

Prof. dr hab. Kamil Kuskowski. Dean Departament of Painting & New Media, dzięki uprzejmości artysty

Prof. dr hab. Kamil Kuskowski. Dean Departament of Painting & New Media, dzięki uprzejmości artysty

Kto, według Pana, odegrał znaczącą rolę w polskiej sztuce?

Myślę, że znaczącą rolę odegrała tu Fundacja Galerii Foksal i artyści wokół niej skupieni oraz grupa entuzjastów, którzy nie bacząc na trudności związane z kształtowaniem się rynku sztuki zajmują się promowaniem i robieniem dobrej sztuki.

Czy w polskiej historii sztuki jest wydarzenie, które według Pana niesłusznie zostało pominięte lub niezauważone przez krytykę?

Prawdopodobnie jest wiele takich wydarzeń, które nie zostały zauważone, ale jeżeli były naprawdę wartościowe wcześniej czy później zostaną odkryte. Osobiście chciałbym zobaczyć wystawę retrospektywną Stanisława Szukalskiego.

Czemu służy dziś sztuka? Jaka jest jej największa wartość dla współczesnego człowieka?

Sztuka daje możliwość większego otwarcia na to, co dzieje się wokół nas. Jest szczególną sferą życia ludzkiego gdzie możemy poczuć się naprawdę wolni. To poczucie jest właśnie tą wartością.

Jakie zjawiska mają obecnie największy wpływ na kształt sztuk wizualnych w Polsce?

Nieograniczona możliwość obserwowania tego, co w tej dziedzinie dzieje się na całym świecie. Żyjemy w erze dostępu, za pomocą Internetu do niemal wszystkiego co dzieje się lub działo na świecie.

Co wyróżnia naszą sztukę na tle innych krajów? Z jakich osiągnięć na polu sztuk wizualnych możemy być dumni?

Fakt, że trudna sytuacja ekonomiczna wielu świetnych artystów nadal jest bardziej stymulująca niż deprymująca oraz, że mimo absolutnej dominacji kilku krajów udało się kilkunastu naszym artystom przebić do absolutnie pierwszej ligi światowego „art worldu”

Jaką rolę odgrywają dzisiaj media w kształtowaniu kultury?

Media rozumiane jako środki masowego przekazu mają ogromną siłę ujawniania wszelkich zjawisk w skali makro. Oczywiście w przypadku sztuki jeżeli nie jest ona kontrowersyjna, skandalizująca itp. zainteresowanie mediów jest znikome.

Rozwój nowych technologii to także istotne zmiany w podejściu samych artystów do sztuki. Czy dostrzega Pan owe zmiany w swojej pracy artystycznej?

Myślę, że rozwój technologii ma ogromny wpływ na sztukę i związanymi z nią przemysłami kreatywnymi. Oczywiście dostrzegam te zmiany również u siebie i w miarę możliwości staram się wykorzystywać to, co nowe technologie ze sobą niosą zarazem w warstwie technologicznej jak i intelektualnej.

W jaki sposób, Pana zdaniem, rozwój nowych technologii wpłynął na obecną kondycję polskiej kultury?

Myślę, że w taki sam sposób, jak w innych krajach. Mam tu na myśli szczególnie obszar nowych mediów, które w pewnym uproszczeniu starają się re-definiować to co już było. Rozwój nowych technologii w tym kontekście ma wpływ na zacieranie się granic pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki, poszerzając obszar aktywności artystów sztuk wizualnych. Pośród różnych tendencji widoczne jest bardzo mocne eksplorowanie muzyki w sztukach wizualnych.

Czego w dzisiejszych czasach najbardziej potrzebuje polska sztuka?

Pieniędzy. Pieniędzy ale też mechanizmów prawnych umożliwiających artystom funkcjonowanie, mam tu na myśli m.in. programy stypendialne czy rezydencjalne, system ubezpieczeń, preferencyjne stawki przy wynajmowaniu pracowni czy miejsc na prowadzenie galerii. Trzeba pamiętać, że artysta to nie firma.

Z drugiej strony próba decentralizowania obszaru kultury w taki sposób by zniwelować różnice pomiędzy stolicą a resztą kraju.

Jakie wyzwania stoją przed polską sceną artystyczną na najbliższe lata?

Myślę, że najważniejszym wyzwaniem jest zbudowanie rynku sztuki z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli chodzi o rynek sztuki w Polsce, to ciągle jest on na etapie raczkowania, należy mieć nadzieję żeby ten stan nie będzie stanem permanentnym. Przepaść jaka nas dzieli od wiodących krajów w tej branży jest gigantyczna.

Ważną kwestią jest też rozumiana bardzo szeroko edukacja, musimy wykształcić w ludziach potrzebę wzbogacania się poprzez obcowanie ze sztuką. Efektem takich działań powinno być ukształtowanie się elitarnej klasy średniej.

Dziękuję za rozmowę.

KAMIL KUSKOWSKI (1973) – artysta, malarz, autor instalacji i prac wideo. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1995-2000), gdzie następnie był asystentem w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Tadeusza Śliwińskiego (1999-2005). W 2005 roku otrzymał stopień doktora, w 2008 roku habilitcję. Od 2011 roku kierownik Katedry Nowych Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Łącząc wzajemnie nieprzystające do siebie estetyki obnaża szcztuczność obowiązujących narracji (cykl „Ukrzyżowania”, 2001; „Obrazy Konsumpcyjne”, 2002; „Barwy klubowe”, 2003-2004, „Muzeum”, 2004-2005). Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. Nagroda Arteonu 2005 (2006); Nagroda NBP „NBP młodym twórcom kultury” (2004); laureat Grand Prix 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2009”.

Dodaj komentarz

ROZMOWY NA 15-LECIE O.PL

Teatr wymaga poświęcenia

Jan Klata

Jan Klata, fot. Jacek Poremba, fragment fotografii (źródło: dzięki uprzejmości Jana Klaty)

Teatr może być mechanizmem zmian

Sebastian Majewski

Sebastian Majewski, fot. Tomasz Duda (źródło: dzięki uprzejmości Sebastiana Majewskiego)

Nie urągać inteligencji widza

Paweł Łoziński

Paweł Łoziński (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Teatr jest organizmem spontanicznym

Krystian Lupa

Krystian Lupa, fot. K. Pałetko (źródło: dzięki uprzejmości Teatr Polskiego we Wrocławiu)

Design to sposób myślenia

Oskar Zięta

Oskar Zięta (dzięki uprzejmości projektanta)

Sztuka na usługach „Tyranodigitalusa”

Wincenty Dunikowski-Duniko

Wincenty Dunikowski-Duniko, portret, dzięki uprzejmości artysty

Zagłębiać się w piękną materię, którą jest muzyka

Marek Napiórkowski

Marek Napiórkowski, fot. Rafał Masłow (źródło: mat. prasowe)

Kultura potrzebuje mecenasa

Kazimierz Kutz

Kazimierz Kutz, fot. Zbigniew Sawicz (dzięki uprzejmości artysty)

Zauważyć potrzeby wcześniej niezauważone

Malafor

Duet Malafor czyli Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski (dzięki uprzejmości projektantów)

Promować polską kulturę jako markę na świecie

Włodek Pawlik

Włodek Pawlik (źródło: mat. prasowe)

Obserwuję raczej regres niż progres

Antoni Libera

Antoni Libera (dzięki uprzejmości pisarza)

Wiele patentów na teatr

Artur Tyszkiewicz

Artur Tyszkiewicz, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie)

Ku świadomości klasycznego działania

Wojciech Plewiński

Na zdjęciu: Wojciech Plewiński, fot. Grażyna Makary, dzięki uprzejmości artysty

Sztuka - progresywny element rozwoju cywilizacji

Tomasz Dobiszewski

Tomek Dobiszewski, Fiksacje, projekt eyetracking, fot. Łukasz Matulewski (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Mamy tendencje, aby wyżej cenić to, co stamtąd

Andrzej Smolik

Andrzej Smolik, fot. Ania Głuszko-Smolik (źródło: mat. prasowe)

Współczesna sztuka zapomina o odbiorcy

Jerzy Stuhr

„Obywatel”, reż. Jerzy Stuhr, fotografia z planu zdjęciowego (źródło: materiały dystrybutora/ITI Cinema)

Prawdziwe talenty wyłaniają się same

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka, fot. Andrzej Tyszko (źródło: mat. prasowe)

Muzyka jest ilustracją do życia

Michał Urbaniak

Michał Urbaniak (źródło: mat. prasowe)

Teatr musi być krytyczny wobec świata

Wojciech Klemm

Wojciech Klemm, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Wojciecha Klemma)

Czekam na pokolenie, które da mi popalić

Mikołaj Trzaska

Mikołaj Trzaska, fot. Krzysztof Penarski (źródło: dzięki uprzejmości Mikołaja Trzaski)

Gdy jest łatwo, powstają wydmuszki

Robert Gliński

Robert Gliński (z materiałów Teatru Powszechnego w Warszawie)

Z tęsknoty za technikami anachronicznymi

Katarzyna Majak

Na zdjęciu: Katarzyna Majak, dzięki uprzejmości Katarzyny Majak

Nie ma dobrej ani złej sztuki

Marta Deskur

Na zdjęciu: Marta Deskur, fot. Ewelina Stechnij, dzięki uprzejmości artystki

Akt myśli jest aktem sztuki

Ewa Partum

Na zdjęciu: Ewa Partum, dzięki uprzejmości artystki

Design zaostrza kontury rzeczywistości

Marek Cecuła

Marek Cecuła (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Uwznioślić ten paskudny, mały byt

Jakub Szczęsny

Jakub Szczęsny, fot. Piotr Maciaszek (źródło: dzięki uprzejmości J. Szczęsnego)

Dostrzec niedostrzegalne

Anna Kutera

Anna Kutera, „Forum Humanum”, 2012, dzięki uprzejmości artystki

Obudzić w człowieku poetę

Ewa Kuryłowicz

Ewa Kuryłowicz (dzięki uprzejmości Kuryłowicz & Associates)

Poznać siebie i swoje inności

Robert Kuśmirowski

Na zdjęciu: Robert Kuśmirowski, dzięki uprzejmości artysty

Brak miejsca dla klasyków współczesności

Jan Pamuła

Na zdjęciu: Jan Pamuła, fot. Mateusz Bednarz, dzięki uprzejmości artysty