1998 – początek O.pl

O.pl Polski Portal Kultury został założony z inicjatywy Wandy Dunikowskiej oraz Mikołaja Dunikowskiego (syna) w 1998 roku. W czasach początku Internetu w Polsce Portal był pierwszym tego typu internetowym medium w całości dedykowanym kulturze.

8 czerwca 1998 roku została zarejestrowana domena O.pl, ale prace nad koncepcją Portalu oraz szatą graficzną trwały już od 1997 roku. Autorem niekonwencjonalnego projektu graficznego Portalu, zintegrowanego z dziełem sztuki, był Codemanipulator. Kodowane poprzez języki internetowe HTML i CSS dzieło sztuki (CodePoetry/CodePainting) w coraz to nowych odmianach towarzyszy portalowi po dzień dzisiejszy, choć w nieco bardziej stonowany sposób. Innowacyjne i funkcjonalne zmiany, które odmieniały Portal pod kątem technologicznym oraz zaowocowały nowymi serwisami O.pl, wprowadzała od 2001 roku Zofia Waligóra.

O.pl Polski Portal Kultury

O.pl Polski Portal Kultury

Również w roku 1998 do publikacji była przygotowywana drukowana wersja O.pl –„O Magazyn Kultury”, który ukazał się w 1999 roku.

Założeniem Wandy Dunikowskiej – wcześniej wydawcy i redaktor m.in. „Flash Art Polskie Wydanie” – było powołanie do życia nowego czasopisma, przygotowywanego przy bezpośrednim udziale artysty. Specjalnie dla czytelników pierwszego numeru kwartalnika, a w późniejszym czasie jego internetowej wersji, artysta tworzył limitowaną edycję swojego dzieła. To nowatorskie podejście do wydawanego czasopisma miało w sobie jeszcze jedną niepowtarzalną wartość: dzieła reprodukowane w piśmie były do nabycia jako oryginalna edycja „Magazynu O” w limitowanym nakładzie.

O założeniach i zamierzeniach we wstępie do pierwszego numeru „O Magazynu Kultury” nr 1/1999 Wanda Dunikowska pisała:

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,

mam przyjemność przedstawić pierwszy numer „O Magazynu Kultury”, nowy kwartalnik o kulturze. Dlaczego O? O – o sztuce współczesnej, o muzyce, o teatrze i filmie, o fotografii, o architekturze i urbanistyce, o literaturze i krytyce, o nowych mediach i świecie wirtualnym, o prawie autorskim, o tworzeniu kolekcji, o mecenacie i sponsoringu kultury, o zdarzeniach artystycznych stojących na pograniczu różnych dyscyplin.

Pragniemy przedstawić i przybliżyć problemy i zagadnienia kultury nie tylko poprzez artykuły o artystach, lecz przede wszystkim współpracując z artystami. Każde wydanie „Magazynu Kultury O” powstaje przy bezpośrednim udziale artysty, którego twórczość jest szeroko prezentowana w piśmie.

Artysta tworzy dla czytelników pisma specjalną, limitowaną edycję swojego dzieła. Pierwszy numer powstał we współpracy z Janem Berdyszakiem, który udostępnił znakomitą serię swoich oryginalnych rysunków. Dorota Folga-Januszewska w tekście-eseju „Słownik Pojęć Jana Berdyszaka” przybliża twórczość artysty.

 […]

Równocześnie z wersją drukowaną „O Magazyn Kultury” powstaje w Internecie oOnline [przyp. red.: obecne O.pl]. Wersja drukowana jest w pełni zintegrowana z formą elektroniczną w Internecie; nie powtórzenia, lecz wzajemne uzupełnianie się tych mediów są dla nas najwyższym priorytetem.

W oOnline (www.o.pl) mamy możliwość szybkiego reagowania, informowania oraz utworzenia baz danych, których celem będzie zgromadzenie w jednym miejscu najpełniejszych informacji dotyczących kultury i jej twórców.

Zapraszam na strony „Magazynu O”.

Wanda Dunikowska
Wydawca i redaktor

Jak się szybko okazało, pierwsze wydanie kwartalnika „O Magazyn Kultury” było ostatnim, które ukazało się w wersji drukowanej. Wraz z ogromnym i – dziś warto to podkreślić – w tej skali zupełnie nieoczekiwanym sukcesem wydania internetowego redakcja utwierdziła się w przekonaniu, że druk nigdy nie osiągnie tak wysokiego poziomu zainteresowania, jakie daje nowe medium. Innym argumentem przemawiającym na korzyść Internetu były jego możliwości niedostępne w mediach drukowanych. Z końcem lat 90. powstał pomysł utworzenia innowacyjnego działu Edycje O.pl, poprzez który użytkownicy mogliby zamawiać i kupować wystawiane w serwisie dzieła. Pierwszą edycję stanowiła seria prac Jana Berdyszaka, specjalnie udostępniona Portalowi przez samego artystę. Dostrzegając nieporównywalnie większy potencjał i możliwości szerzenia oraz promowania kultury, jak również wpływania na opinię publiczną, postanowiono skoncentrować cały wysiłek na rozwoju wersji elektronicznej pod nazwą „O.pl Polski Portal Kultury”.

O.pl Polski Portal Kultury

O.pl Polski Portal Kultury

Na przestrzeni 15 lat Portal ciągle rozwijał się, wprowadzając zmiany projektowe oraz technologiczne, dostosowując funkcjonalność do potrzeb czytelników. Rozwój i działalność nie pozostawała bez echa: już w 2002 roku redakcja „Wprost” (9/2002) uznała O.pl za najlepsze medium kultury i jedną z 20 najlepszych stron w Polsce. Ceniony katalog Onet.pl przyznał O.pl najwyższą z możliwych ocen.

Obecnie O.pl dociera do ponad 100 tys. użytkowników w miesiącu i 10 tys. subskrybentów Newslettera O.pl w tygodniu. Według statystyk niezależnego światowego serwisu Alexa.com O.pl to największy portal o tematyce kulturalnej w Polsce (AlexaTraffic Rank 1,586* dla Polski).

Można zatem śmiało powtórzyć za statystykami, że O.pl jest dziś największą polską platformą kultury, wymiany myśli i opinii, źródłem nieocenionych informacji, a także medium efektywnej promocji działań instytucji kultury, stowarzyszeń, fundacji czy niezależnych inicjatyw. Organizatorzy wydarzeń oraz instytucje partnerskie, doceniając siłę medialną O.pl, docierają do tych, którzy stoją i zawsze stali w centrum zainteresowania Portalu – tych, którzy kulturę tworzą, promują, przedstawiają publiczności, opiniują, oraz tych, którzy są jej miłośnikami – do ludzi kultury.

* Badanie z dnia 21 października 2013 r.

ROZMOWY NA 15-LECIE O.PL

Teatr wymaga poświęcenia

Jan Klata

Jan Klata, fot. Jacek Poremba, fragment fotografii (źródło: dzięki uprzejmości Jana Klaty)

Teatr może być mechanizmem zmian

Sebastian Majewski

Sebastian Majewski, fot. Tomasz Duda (źródło: dzięki uprzejmości Sebastiana Majewskiego)

Nie urągać inteligencji widza

Paweł Łoziński

Paweł Łoziński (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Teatr jest organizmem spontanicznym

Krystian Lupa

Krystian Lupa, fot. K. Pałetko (źródło: dzięki uprzejmości Teatr Polskiego we Wrocławiu)

Design to sposób myślenia

Oskar Zięta

Oskar Zięta (dzięki uprzejmości projektanta)

Sztuka na usługach „Tyranodigitalusa”

Wincenty Dunikowski-Duniko

Wincenty Dunikowski-Duniko, portret, dzięki uprzejmości artysty

Zagłębiać się w piękną materię, którą jest muzyka

Marek Napiórkowski

Marek Napiórkowski, fot. Rafał Masłow (źródło: mat. prasowe)

Kultura potrzebuje mecenasa

Kazimierz Kutz

Kazimierz Kutz, fot. Zbigniew Sawicz (dzięki uprzejmości artysty)

Zauważyć potrzeby wcześniej niezauważone

Malafor

Duet Malafor czyli Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski (dzięki uprzejmości projektantów)

Promować polską kulturę jako markę na świecie

Włodek Pawlik

Włodek Pawlik (źródło: mat. prasowe)

Obserwuję raczej regres niż progres

Antoni Libera

Antoni Libera (dzięki uprzejmości pisarza)

Wiele patentów na teatr

Artur Tyszkiewicz

Artur Tyszkiewicz, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie)

Ku świadomości klasycznego działania

Wojciech Plewiński

Na zdjęciu: Wojciech Plewiński, fot. Grażyna Makary, dzięki uprzejmości artysty

Sztuka - progresywny element rozwoju cywilizacji

Tomasz Dobiszewski

Tomek Dobiszewski, Fiksacje, projekt eyetracking, fot. Łukasz Matulewski (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Mamy tendencje, aby wyżej cenić to, co stamtąd

Andrzej Smolik

Andrzej Smolik, fot. Ania Głuszko-Smolik (źródło: mat. prasowe)

Współczesna sztuka zapomina o odbiorcy

Jerzy Stuhr

„Obywatel”, reż. Jerzy Stuhr, fotografia z planu zdjęciowego (źródło: materiały dystrybutora/ITI Cinema)

Prawdziwe talenty wyłaniają się same

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka, fot. Andrzej Tyszko (źródło: mat. prasowe)

Muzyka jest ilustracją do życia

Michał Urbaniak

Michał Urbaniak (źródło: mat. prasowe)

Teatr musi być krytyczny wobec świata

Wojciech Klemm

Wojciech Klemm, fot. Bartłomiej Sowa (źródło: dzięki uprzejmości Wojciecha Klemma)

Czekam na pokolenie, które da mi popalić

Mikołaj Trzaska

Mikołaj Trzaska, fot. Krzysztof Penarski (źródło: dzięki uprzejmości Mikołaja Trzaski)

Gdy jest łatwo, powstają wydmuszki

Robert Gliński

Robert Gliński (z materiałów Teatru Powszechnego w Warszawie)

Z tęsknoty za technikami anachronicznymi

Katarzyna Majak

Na zdjęciu: Katarzyna Majak, dzięki uprzejmości Katarzyny Majak

Nie ma dobrej ani złej sztuki

Marta Deskur

Na zdjęciu: Marta Deskur, fot. Ewelina Stechnij, dzięki uprzejmości artystki

Akt myśli jest aktem sztuki

Ewa Partum

Na zdjęciu: Ewa Partum, dzięki uprzejmości artystki

Design zaostrza kontury rzeczywistości

Marek Cecuła

Marek Cecuła (źródło: dzięki uprzejmości artysty)

Uwznioślić ten paskudny, mały byt

Jakub Szczęsny

Jakub Szczęsny, fot. Piotr Maciaszek (źródło: dzięki uprzejmości J. Szczęsnego)

Dostrzec niedostrzegalne

Anna Kutera

Anna Kutera, „Forum Humanum”, 2012, dzięki uprzejmości artystki

Obudzić w człowieku poetę

Ewa Kuryłowicz

Ewa Kuryłowicz (dzięki uprzejmości Kuryłowicz & Associates)

Poznać siebie i swoje inności

Robert Kuśmirowski

Na zdjęciu: Robert Kuśmirowski, dzięki uprzejmości artysty

Brak miejsca dla klasyków współczesności

Jan Pamuła

Na zdjęciu: Jan Pamuła, fot. Mateusz Bednarz, dzięki uprzejmości artysty